dissabte, 8 de desembre del 2018

Fotografies exili.

http://www.exiliorepublicano.org/tallerexilio/index.php/2011/02/10/fotografies/

Fotografies

Els camps de l’exili a França/ Los campos del exilio en Francia
Els vaixells de l’exili republicà a Mèxic / Los barcos del exilio republicano en México
Els col·legis de l’exili a Mèxic / Los colegios del exilio en México

Videoteca de la Biblioteca del Exilio.