dijous, 4 de desembre de 2008

Consell del País Valencià: analfabet, prevaricador, malversador?

_

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE L’ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA SOBRE EL NOM I ENTITAT DEL VALENCIÀ I SOBRE LA NORMATIVA OFICIAL VIGENT

El Ple de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, en la sessió celebrada el dia 19 de desembre del 2003, ha adoptat l’acord següent:

L’Acadèmia Valenciana de la Llengua, reunida en sessió plenària el 19 de desembre del 2003, tenint en compte que una de les seues competències és la de «vetlar per l’ús normal del valencià i defendre la seua denominació i entitat» (art. 7 de la Llei de Creació de l’AVL), ha acordat fer pública esta Declaració:

L’article 4 de la Llei de Creació de l’AVL establix que «els principis i criteris que han d’inspirar l’actuació de l’Acadèmia són els que es desprenen del dictamen aprovat pel Consell Valencià de Cultura el 13 de juliol del 1998 i que figura en el preàmbul d’esta Llei».
El dictamen del Consell Valencià de Cultura, pel que fa al nom i la naturalesa del valencià, en l’apartat «Sobre el nom, la naturalesa i la codificació del valencià», assenyala:


Pel que fa al nom:
a) «El nostre Estatut d’Autonomia denomina “valencià” a la llengua pròpia dels valencians, i per tant este terme ha de ser utilitzat en el marc institucional, sense que tinga caràcter excloent.»
b) «L’esmentada denominació “valencià”, i també les denominacions “llengua pròpia dels valencians” o “idioma valencià”, o altres, avalades per la tradició històrica valenciana, l’ús popular, o la legalitat vigent, no són ni han de ser objecte de qüestionament o polèmica. Totes servixen per a designar la nostra llengua pròpia, la qual compartix la condició d’idioma oficial amb el castellà.»

Pel que fa a la naturalesa:
«El valencià, idioma històric i propi de la Comunitat Valenciana, forma part del sistema lingüístic que els corresponents Estatuts d’Autonomia dels territoris hispànics de l’antiga Corona d’Aragó reconeixen com a llengua pròpia.»


Partint d’estos plantejaments, el Ple de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua estima convenient fer la següent

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL

1. La denominació de valencià és tradicional, històrica, legal, estatutària i, per tant, la més adequada al marc institucional.
2.
Esta denominació no és incompatible ni ha d’entrar en contradicció amb altres denominacions també tradicionals, històriques i legals, que rep la llengua pròpia dels valencians.
3.
El nom de la llengua i la seua naturalesa no han de ser objecte de polèmiques inútils ni de cap classe d’instrumentalització cultural, social ni política, ja que això només contribuïx a fomentar la desunió entre els parlants, a dificultar la promoció del seu ús i a obstaculitzar la seua normalitat plena.
4. La diversitat onomàstica del valencià no pot servir de base a iniciatives que projecten una imatge fragmentada del sistema lingüístic que els valencians compartim amb altres territoris. Les iniciatives que adopten els poders públics per a difondre el valencià fora del nostre àmbit lingüístic tenen tot el reconeixement de l’AVL. En tot cas, estes han de garantir la difusió de la nostra peculiaritat idiomàtica i s’han d’ajustar a criteris conceptuals i onomàstics de caràcter integrador.
5. En el moment oportú, l’AVL elaborarà un dictamen detallat i precís sobre les qüestions anteriors.
6. L’AVL demana a les institucions públiques ser consultada en tots els casos en els quals es legisle o es prenguen iniciatives sobre el valencià, en allò que afecte les competències legals que té atribuïdes.
7. Finalment, l’AVL recorda que el referent normatiu oficial del valencià, aprovat en els acords plenaris del 25 de març i del 20 de maig del 2002, està en plena vigència i que, per tant, totes les administracions públiques valencianes i totes les entitats privades que reben finançament públic tenen l’obligació de respectar-lo, d’acord amb l’article 5 de la llei per la qual es crea la institució.

_

Que Font de Mora -la voz de su amo Francisco- torne a posar damunt la taula el tema de si valencià o català és preocupant.

A veure. Aquest Consell i la Conselleria d'Educació és responsable de la política educativa de tot el PV. Doncs bé, a tot el territori l'ensenyament del Valencià és obligatori des del curs 1982-83. I què s'ensenya? Doncs la variant de la llengua catalana que parlem els valencians.

A Infantil, Primària, Secundària i Batxillerat es dóna català. La literatura que s'hi dóna és catalana, la llengua -amb certes peculiaritats- també, els llibres -aprovats per les diferents conselleries dels diversos consellers- s'adiuen estrictament a la unitat de la llengua. I a l'Escola Oficial d'Idiomes.

Els exàmens de la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià, de la qual és responsable Font de Mora, que es realitzen cada juny i cada setembre, són de la variant valenciana del català. Fins i tot convaliden i viceversa amb els de Balears i Catalunya.

La carrera Filologia Valenciana va desaperèixer de les universitats valencianes i se'n canvià el nom per l'acadèmic de Filologia Catalana.

Tots els escrits oficials de totes les conselleries, diputacions i ajuntaments són escrits en correcte català.

A què ve ara, doncs, tornar-se a escarrassar per la nova sentència del TS que, unides a les del TSJCV i a la del TC, fa que n'hi haja ja 16? A què ve ara, Sr. Font de Mora, tornar a la trinxera, de la qual, per cert, mai no havia eixit el PPCV?

Que un conseller i el seu partit, si realment creuen que el valencià és una llengua altra que el català, permeten que a totes les escoles, universitats, Escoles Oficials d'Idiomes, etc, com es diu?

I si ho permet perquè sap que és la mateixa llengua però després ix regularment a fer proclames pàtries, com es diu?

Si un Consell, després de tantes sentències, se les passa pel DOGV i segueix a la seva, com es diu?

Si un Consell, amb diners públics, recorre una vegada i una altra sentències redundants, com es diu?

Si unes Corts creen l'Acadèmia Valenciana de la Llengua -compte, no de la Llengua Valenciana- i aquesta estableix amb rang de llei que compartim llengua tots els territoris de l'Antiga Corona d'Aragó, com es diu? ( http://www.avl.gva.es/ampliaedicions.asp?id=55&cat=AcordsGenerals NOM I ENTITAT DEL VALENCIÀ) (http://www.avl.gva.es/documents.htm) ( http://www.avl.gva.es/1frame_edicions.htm )

Ja està bé de prendre el pèl, Senyors Camps i Font. Una miqueta d'ètica i vergonya, si els plau!
_


El Supremo tumba la exclusión de Filología Catalana´

I. Z.

La Generalitat no puede seguir excluyendo la licenciatura en Filología Catalana como título que acredita el conocimiento del valenciano. Lo estableció hace unas semanas el Tribunal Supremo en una sentencia dada a conocer ayer por el STEPV. En ella desestima el recurso de casación interpuesto por el Consell, y confirma lo que el Tribunal Superior Justicia ha ordenado ya nada menos que 14 veces: los licenciados en Filología Catalana no tienen que pasar el examen de valenciano para presentarse a las convocatorias de docentes no universitarios. Y la Consejería de Educación debe incluir la carrera en la lista de títulos que conllevan la exención de la prueba.

Ver cobertura completa
La noticia en otros webs

El STEPV anunció que si en la próxima convocatoria, hacia el mes de abril, Educación vuelve a dejar fuera la titulación, estudiará acudir a la vía penal con una querella "contra el consejero [Alejandro Font de Mora] por prevaricación". El Consell también reaccionó al enésimo varapalo judicial: anunció que presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional "una vez estudiada a fondo la sentencia". Queda por saber si, una vez presentado, se admite a trámite.

Vulnera derechos
La relación de títulos que eximen de la prueba, y que la Consejería de Educación incluye en cada convocatoria, es bastante larga. La integran 14 documentos, entre ellos algunos bastante básicos: "El certificado académico de haber superado el ciclo elemental de valenciano expedido la Escuela Oficial de Idiomas", y "la acreditación de haber cursado y aprobado valenciano en todos los cursos de Bachillerato". Filología Catalana, la única carrera sobre la lengua propia que existe en el sistema universitario valenciano, en cambio, no aparece. Sí que figura la vetusta denominación Filologia Valenciana.

La Generalitat afirmó en un comunicado que su recurso al Constitucional se basará en la "defensa de nuestras señas de identidad, el Estatuto de Autonomía, y nuestra personalidad histórica como pueblo, ya que, con esta sentencia, se pueden vulnerar los derechos fundamentales de los valencianos como colectividad".

En 20 días, el Supremo ha dado dos reveses al Consell. En el anterior fallo respaldó que los estatutos de la Universitat de València recojan el término catalán para referirse al valenciano.
_

El STEPV lamenta la "hipocresía" de Font de Mora e insiste en que estudiará acciones legales si no cumple el fallo del TS

El Sindicat de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament del País Valencià (STEPV-IV) lamentó hoy la "actitud prepotente y hipócrita" del conseller de Educación, Alejandro Font de Mora, al "no querer cumplir" la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que reconoce la titulación de Filología Catalana para acreditar conocimientos de valenciano en las oposiciones docentes.

EUROPA PRESS

Asimismo, insistió en que estudiará acciones legales contra el conseller si éste no da cumplimiento al fallo.STEPV criticó que Font de Mora --que lamentó ayer que algunos "elementos de al sociedad sean incapaces de ser leales" a la definición estatutaria de valenciano-- asegure que la Generalitat es "fiel cumplidora de lo corriente pero se niega al mismo tiempo a cumplir las sentencias judiciales cuando le son contrarias".

"Esta actitud no es propia de un máximo responsable político en un sistema democrático que se basa en el respeto a las reglas del juego y a las decisiones de los tribunales de justicia", consideraron estas fuentes.

En este sentido, argumentaron que "acusar a STEPV de deslealtad al Estatuto es acusar también al Tribunal Supremo que ha dado la razón al sindicato y se puede considerar como una declaración de desacato del conseller a la sentencia".

Advirtieron de que "si Font de Mora continúa en esta línea de desacreditación de la justicia que tanto dice respetar, continúa acusando gravemente al Supremo de deslealtad y no acata la sentencia en las próximas oposiciones, STEPV no dudará en estudiar y poner en marcha las acciones jurídicas pertinentes; y, obviamente, si no se aplica la sentencia en las próximas convocatorias de oposiciones estudiará denunciarlo por prevaricación", apuntaron.

Finalmente, desde STEPV agregaron que el conseller "no sólo debería leerse la sentencia del Tribunal Supremo antes de hacer estas declaraciones sino también los dictámenes de la Acadèmia Valenciana de la Llengua, entidad que depende de la Generalitat valenciana, y que también reconocen la unidad de la lengua catalana".
_

Font de Mora considera desleales al Estatut a quienes reconocen que el título de catalán acredita el valenciano El STE-PV impulsará un pacto cívico por la unidad lingüística
_

Cap comentari: