divendres, 16 de setembre de 2016

HOMENATGE ALS IMMOLATS PER LA LLIBERTAT A CATALUNYAI N F O R M A C I Ó

CEMENTIRIS DE BARCELONA ofereix dues visites guiades a l’entorn del Cementiri de Montjuïc, amb motiu del 80 aniversari de la Guerra Civil espanyola, el dia 16 d’octubre i que finalitzen al Fossar de la Pedrera,  a les 12 hores del migdia, per poder assistir a l’acte d’homenatge a la memòria de les persones que foren afusellades i enterrades en aquell indret.

1a. Visita: A les 10h del matí.
2a. Visita: A les 10,30h també del matí.
-Places limitades-

Reserves prèvies al telèfon 934.841.920 o comunicacio@cbsa.catASSOCIACIÓ PRO-MEMÒRIA ALS IMMOLATS
PER LA LLIBERTAT A CATALUNYA
                                                15 setembre 2016


c/ Berenguer III, 74
08100 - Mollet del Vallès                   
(Barcelona)     
Tel. 93.593.15.41                                 C  O  N  V  O  C  A  T  Ò  R  I  AHan transcorregut quaranta anys des de la mort del criminal de guerra el general Franco, amb tota la normalitat del món, per la voluntat expressa i negativa dels governants espanyols, fossin de dretes o d’esquerres, i amb la indiferència de les Jerarquies de l’Església Catòlica, negant-se a demanar perdó per la seva col·laboració directa amb el règim feixista i la benedicció  dels crims comesos durant la dictadura.

Ningú s’ha mostrat interessat en voler rehabilitar les víctimes del franquisme, amb alguna petita excepció, mentre continuen estant classificades vergonyosament com a delinqüents.

És increïble la situació en que es troben, estant en una indefensió total, gràcies als meravellosos pactes acceptats durant la transició democràtica, a la Llei d’Amnistia de 1977 i la vergonyant Llei socialista de la Memòria Històrica de 2007, malgrat que hem lluitat a tots els nivells polítics i religiosos, per aconseguir la rehabilitació jurídica de tots aquells homes, dones i criatures que foren jutjades per uns tribunals militars il·legals i condemnats a la pena de mort per Rebel·lió Militar, ens han fet moltes promeses, però han estat incomplertes, ens sentim traïcionats i enganyats.

Només ens queda la possibilitat personal del poble a retre l’homenatge que en són mereixedores, raó per convidar-vos a l’acte que celebrarem en el Fossar de la Pedrera el proper diumenge dia 16 d’octubre a les 12 del migdia, amb la col·laboració del Memorial Democràtic, amb motiu del 80è. aniversari de l’inici de la Guerra Civil.

Us preguem ens confirmeu la vostra assistència.
Feu extensiu aquest missatge a les vostres amistats, esperant tenir-vos al nostre costat, com acte de protesta, mentre us saludem molt cordialment.


                                                                            La Junta Directiva