dimarts, 19 de març de 2013

Presentació del llibre entorn de la guerra civil a Santa Margalida.


Amigues i amics, els companys de Santa Margalida ens envien la següent informació: 

Aquest divendres, 22 de març, a les 21.00 hores, a ľAuditori margalidà -escola vella- es presenta el llibre entorn de la guerra civil a Santa Margalida que té per nom Paper blanc! Els darrers  dies de la República i la guerra civil a Santa Margalida.
Cartell amb l'informació adjunt.

Miquel Àngel Tortell