dijous, 10 de març de 2016

Os homes presos e a familia sobrevivindo

http://memoriadocarcere.com/2016/03/09/os-homes-presos-e-a-familia-sobrevivindo/“Cando levaron detido ó seu home, Maria quedou de súpeto soa á fronte da familia, nunha situación económica que a desbordaba: “para min foi destrozarme a vida, chorar moitas bagoas día a día pero tiña que vivir para cinco fillos e traballar en todo que se se poñía por diante”. Traballou cosendo, na terra, criaba animais, ía mariscar e de criada. Tamén lle axudaban amigos do marido”
María Beceiro Veiga
muller de José Caride Pintos, sindicalista, preso no ano 1972
De: BLANCO CARBALLO, Antonio e BUSTABAD HERMIDA, Lorena: Biografías obreiras de Ferrol (vol II). Fundación 10 de Marzo, Compostela, 2011.