dijous, 27 de febrer de 2014

Frankismoaren Krimenen Aurkako Euskal Plataformaren Agiria Sinbologi Frankistak Erretiratzearen alde / Comunicado de la Plataforma Vasca Contra los Crímenes del Franquismo


http://www.ceaqua.org/comunicado-de-la-plataforma-vasca-contra-los-crimenes-del-franquismo/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+Ceaqua+%28CeAQUA%29


Comunicado de la Plataforma Vasca Contra los Crímenes del Franquismo

Comunicado de la Plataforma Vasca Contra los Crímenes del Franquismo
FacebookTwitterGoogle+Email
Bilbon, 2014-go Otsailak 27

Frankismoaren Krimenen Aurkako Euskal Plataformaren Agiria
Sinbologi Frankistak Erretiratzearen alde

Joan den urtean Frankismoaren Krimenen Aurkako Euskal Plataformak Hegoaldeko hiru
hiriburuetan, Bilbon, Donostian eta Gasteizen manifestaldiak antola zituen golpe militarra
eta ondorengo Diktaduraren eragileen aurka. Ekintza haiekin Altxamendua eta 40 urteko
diktaduraren krimenen aurkako Argentinar Kereila bultzatu nahi genuen Euskal Herritik,
eta azken-puntu lez ezarritako 1977-ko Amnistiaren Legeari esker egun gozatzen ari diren 
inpunitatea salatu.
Jokabide berekin exijitzen dugu erretira ditzatela ikur frankista denak gure auzo, herri eta 
hirietatik. Kanpaina bultzatzeko asmoa hartua dugu, lau hirietatik hasita, legea praktikara
eraman dezatela bene-benetan eta zuhurtasunez. Garaia da sistemak hainbeste
hamarkadatan frankismoaren bortizkeriei eskainitako isiltasuna eta inpunitatea
urratzeko, areago gizateriaren zuzeneko eraso gisakoak izanik, beraz preskribitzen ez
dutenak.
Horregatik, Bilboko Udaleko alderdi politiko denei, bere Alkatea barne, eskatzen diegu
hurrengo 27-an gai hau aztertuko den osoko bilkuran, hartu ditzatela behar diren
neurriak, udaletxean eta hirian oraindik nabarmen diren eta zenbait txosten eta Irizpen
ofizialen aldetik seinalatuak izan diren elementu frankistak hainbat arinen kentzeko,
adibidez, diktadura genozida garaiko alkateen koadroak, kaleetako oroitarri ezberdinak,
kale-izenak, eta abar, eta baliogabetu ditzatela frankista agindupeko pertsonaiei
emandako 500-dik gorako aitormen ohoretsuak, domina, intsignia edo izendapenak.
Nahi genuke jokabide hau zabaltzea golpe militarra eta diktaduraren aldekoen
gorespenerako eta biktimen laidorako izendatu elementuak badituen beste udaletxe eta
erakundeetara.
Historiari zor diogun errespetuagatik, kasu honetan ere, bermatu behar ditugu
unibertsalak diren arauak, Egia, Justizia eta Erreparazioa.

___________________________________________________

El pasado año la Plataforma Vasca Contra los Crímenes del Franquismo organizó
movilizaciones en las cuatro capitales de Hegoalde, Iruñea, Bilbo, Donostia y Gasteiz en
contra de los autores del golpe militar y su prolongación en la posterior Dictadura. Los
actos pretendían impulsar la Querella Argentina contra los crímenes del Alzamiento y la
dictadura de 40 años desde Euskal Herria y denunciar la impunidad que disfrutan en la 
actualidad, gracias en parte a una Ley de punto final conocida por todos como Amnistía 
de 1977.
En esa línea exigimos también la retirada de todos los símbolos franquistas en nuestros 
barrios, pueblos y ciudades. Es nuestro propósito impulsar una campaña, empezando por
las cuatro capitales, para la puesta en práctica, veraz y rigurosa, del cumplimiento de la
Ley. Es hora de acabar con el silencio y la impunidad establecidos por el sistema durante
tantas décadas en torno a los hechos del franquismo tipificados como crímenes de lesa
humanidad y por tanto imprescriptibles.
Por ello, pedimos a todos los responsables políticos del Ayuntamiento de Bilbao, con su 
Alcalde a la cabeza, que en el Pleno del próximo 27 en el que abordaran este tema, 
adopten las medidas oportunas para la retirada, a la mayor brevedad posible, de todos 
los elementos franquistas que todavía destacan en el Consistorio y en resto de la Villa, y
que vienen señalados por diversos informes y dictámenes, como por ejemplo, los cuadros
de los alcaldes del mandato de la Dictadura genocida, diversas simbologías urbanas,
callejero, etc. y que se anulen los más de 500 reconocimientos de honor en forma de
medallas, condecoraciones o nombramientos a personajes del mandato franquista.
Deseamos que esta actuación se extienda a cuantos consistorios e instituciones
conserven elementos como los aludidos, que ensalcen a responsables del Golpe militar y
la Dictadura y que humillan a sus víctimas.
Por el respeto que le debemos a la historia, también en este caso, debemos hacer
prevalecer los principios universales de Verdad, Justicia y Reparación.


Cap comentari: