dilluns, 9 de gener de 2017

Cárceles y mujeres en Galicia durante el Franquismo.

https://memoriadocarcere.com/2017/01/08/carceles-y-mujeres-en-galicia-durante-el-franquismo/
si-carcel-3
Interesante artigo de María Victoria Martins Rodríguez sobre cárceres e mulleres en Galicia publicado na Universidade de Salamanca.
Aborda  a  situación da muller en Galicia durante o franquismo  a tipología represiva feminina en Galicia, centrada na represión física e penitenciaria, e o perfil socioprofesional das mulleres galegas presas e tamén unha descrición dos espazos penitenciarios de mulleres en Galicia e as condicións de vida dentro dos cárceres.